Open dag LiberTerra

Zaterdag 12 juni … Als de corona regels het toestaan dan zijn jullie Van Harte Welkom in Recreatieschap Geestmerambacht bij onze Buren van LiberTerra aan de Wagenweg 28 .

Vanaf 13:00 gaan de deuren van de duurzame verplaatsbare huizen open!

Voor meer info: https://geestmerambacht.liberterra.eu

Ben je verhinderd? Geen zorgen iedere 2e zaterdag van de maand wordt er een open dag georganiseerd bij onze buren…

 

LiberTerra Geestmerambacht

Gelegen in natuurgebied Geestmerambacht in Koedijk hebben wij een wooncommunity opgericht die zich inzet voor duurzaam wonen en leven. Op het terrein staan tien verplaatsbare huizen, geproduceerd met zoveel mogelijk hergebruikte en natuurlijke materialen, gedeeltelijk of volledig off-grid.

“Afvalstromen” als grijs- zwart- en regenwater en GFT worden hergebruikt om kringlopen te sluiten. De toekomstige tuin produceert zoveel mogelijk eigen voedsel voor ons en andere vormen van leven. En duurzame levensmiddelen en diensten worden collectief ingekocht.