Missie

De Groene Oase is een organisatie die biodiversiteit en duurzaamheid wil vergroten en als bestuur met anderen een hemelse tuin wil creëren. Wij hebben een overeenkomst met de provincie N-H. voor 30 jaar! Mensen bewust te maken, hoe om te gaan in harmonie met de aarde. Een plek waar iedereen welkom is en we met elkaar de vruchten kunnen plukken van de bomen en struiken die groeien in het voedselbos. Op ons kleine stukje aarde wat we hebben gekregen van de provincie Noord-Holland en hun grond als Groen Kapitaal, willen we niet alleen bomen laten groeien maar ook bloemen voor de bijen, kruiden en planten die ons beter en gezonder kunnen maken. We geven water meer de ruimte door aanleg van poelen en plassen en werken samen met de burgers om op deze plek er voor iedereen iets moois van te maken.

Visie

Wij willen de aarde doorgeven aan volgende generaties. Dit betekend voor stichting De Groene Oase mee bewegen met en onderdeel zijn van de natuur, deze begrijpen, zonder die te willen beheersen of vervuilen.