Groen kapitaal

Door onverwacht contact van de initiatiefnemer Sjaak van der Woude, die op zoek was naar grond voor een helende tuin en de projectleider Ing. H. Breuker, Groen Kapitaal van de provincie Noord Holland, die op zoek was naar initiatiefnemers voor een ‘hemelse tuin’ op provinciale grond, kwam alles bij elkaar. Na een afstemming met het door de provincie aangewezen landschapsactivator: Hemelse Natuur zijn we met elkaar in zee gegaan. 

Hemelse natuur staat voor connectie met mens en natuur

Hemelse Natuur is in 2013 opgericht door Roos Kuipers en Joris van Velthoven, en is een collectief dat zich bezig houdt met landschapscreatie en bemiddeling op basis van co-creatie. Hemelse Natuur zet zich in om de band tussen mens en natuur te versterken. Dit wordt gedaan door natuurlijke plekken te creëren met ruimte voor rust, inspiratie en educatie. Hiermee willen we de gezondheid van mens en dier stimuleren. Er wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke werkwijze waar voedselvoorziening wordt gecombineerd met biodiversiteit en beleving.(zie www.hemelsenatuur.nl )

Hoe zijn we gestart?

Doordat de provincie nu een bestemming voor de grond zoekt, en later ook voor andere stukken grond ,hebben we nu de kans het project te starten!

Waarom doen we dit nu?

In deze tijd vinden wij het belangrijk dat het land voor lange tijd duurzaam wordt beheerd, en in ons geval een voorbeeld kan zijn voor nieuwe vormen van inrichting door middel van permacultuur en voedselbos. Het is ook van belang dat de locale en regionale bevolking toegang heeft tot deze natuurlijke bronnen, er van kan genieten en er aan kan deelnemen. Het bevordert de toename van biodiversiteit, de gezondheid van land en mensen en de sociale cohesie.